Lex Legal Solutions

Waar we goed in zijn!

Iedere onderneming met personeel, groot of klein, komt dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht. Een deel van deze ‘contacten’ vindt plaats buiten conflictsituaties en heeft betrekking op ‘dagelijkse’ dingen met betrekking tot het personeelsbeleid en de individuele relatie met werknemers. Een ander deel heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap enz. Voor werknemers is het contact met het arbeidsrecht minder frequent. Niettemin zijn er in ieders carrière momenten waarop dit onvermijdelijk is. Welk moment, met welke aanleiding ook, wij zijn beschikbaar om u en/of uw onderneming met raad en daad terzijde te staan! Lex! Legal Solutions heeft ruime ervaring in de ondersteuning van ondernemingen en (individuele) werknemers op het gebied van het ‘reguliere’arbeids- en ontslagrecht. Daarnaast is Lex! Legal Solutions specialist in het begeleiden van ondernemingen uit diverse branches en ook individuele werknemers, bij reorganisaties, bedrijfsverplaatsingen, collectief ontslag, CAO’s, medezeggenschapvraagstukken en alle overige arbeidsrechtelijke vraagstukken die zich in de levenscyclus van een onderneming of het werkzame leven van een werknemer kunnen voordoen.

Wij werken voor werkgevers én werknemers. Dat doen we met evenveel inzet en toewijding! Het ondersteunen van mensen vanuit deze twee verschillende perspectieven houdt ons scherp en in vorm.

Naast arbeidsrecht zijn wij ook beschikbaar voor alledaagse en minder alledaagse juridische vraagstukken, waar u als ondernemer mee te maken krijgt. U kunt daarbij onder andere denken aan zaken als leveranciers die niet op tijd of niet deugdelijk leveren, niet of niet tijdige betaling (incasso) van facturen, discussie omtrent gemaakte afspraken, de (niet) toepasselijkheid van algemene voorwaarden enz.