Lex Legal Solutions

Legal Solutions

Wij bieden totaaloplossingen als het gaat om bijvoorbeeld uw personeelsbeleid. Een van onze arbeidsrecht deskundigen komt graag eens per jaar bij u langs om op basis van een op voorhand afgesproken vaste prijs al uw personeelsdossiers door te lichten. Blijkt het werk toch niet binnen de afgesproken tijd af te zijn, dan kost u dat helemaal niets. Onze medewerker komt gewoon de volgende dag terug om het werk af te maken.

Wat doen wij tijdens deze screening. We beoordelen of de dossiers goed opgebouwd zijn, of de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden, of recente wetswijzigingen correct in de arbeidsovereenkomsten opgenomen zijn en of er medewerkers zijn die op basis van hun functioneren eruit springen, in positieve en negatieve zin, en waarin in het kader van dossieropbouw extra aandacht besteed moet worden.

Naast het doorlichten van personeelsdossiers kijken we natuurlijk arbeidsrechtbreed en zullen u wijzen op aankomende wetswijzigingen en hoe u hierin in uw organisatie maximaal gebruik kunt maken.