Lex Legal Solutions

Dit is waarom en hoe we het doen!

Denken in oplossingen en mogelijkheden. Dat is de manier waarop wij ons beroep willen uitoefenen. Onze kennis en ervaring inzetten in situaties en omstandigheden waar we een verschil kunnen maken, in nauwe samenwerking met de (medewerkers van een) cliënt. Met een passende maatvoering wat de zwaarte van de inzet betreft.

De uitoefening van het beroep van advocaat/juridisch adviseur vergt een hoge mate van (specialistische) kennis en beroepsvaardigheid. U mag er vanuit gaan dat wij daar over beschikken en dat wij onze kennis en vaardigheden up to date houden. Minstens net zo belangrijk vinden wij het feit dat wij uiteindelijk ook mens en ondernemer zijn.

Zoals voor iedere klus uiteenlopend gereedschap nodig is, is niet voor iedere juridische opdracht de inschakeling van een advocaat vereist of noodzakelijk. Naast advocaten zijn wij ook juridisch adviseurs en – we benadrukten het al eerder – bovenal ook ondernemers!

Onze ondersteuning bieden wij dus aan in verschillende modaliteiten die aansluiten bij de noodzakelijke en gewenste inzet: Advocatuur, Juridisch Advies, Legal Solutions en Juridische Wegwijzer. Op die manier maken wij onze dienstverlening toegankelijker, laagdrempeliger en transparanter. Financiële afspraken maken wij vooraf, zodat op voorhand duidelijk is waar u aan toe bent. De mogelijkheden om financiële afspraken op maat te maken, zijn zeer divers en wij zijn van harte bereid daarin creatief mee te denken. Check de betreffende buttons voor verdere informatie!

Een advocaat is een partijadviseur en in zijn belangenbehartiging vertegenwoordigt hij een partijstandpunt. Dat neemt niet weg, dat een advocaat zich ook bewust moet zijn van zijn functie in de totale keten van rechtsvinding en dat een advocaat bij het behartigen van dat partijbelang bij wat hij zegt en schrijft mede rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en derden en ook dat een advocaat zich rekenschap moet geven van het feit dat zijn handelingen en uitlatingen mede bepalend zijn voor het oordeel over de advocaat en zijn taakvervulling in zijn algemeenheid. Deze constateringen zijn voor Lex! Legal Solutions leidend in de uitoefening van ons beroep. Vanuit wederzijds respect en met een scherp oog voor de mogelijkheden om tot minnelijke oplossingen te komen.