Lex Legal Solutions

Advocatuur

Advocaten onderscheiden zich van andere juristen door hun kernwaarden die zijn vastgelegd in de wet. In de wet komen vijf basisprincipes te staan waar elke advocaat zich aan moet houden. Zonder één van deze kernwaarden kan een advocaat u niet optimaal bijstaan. Deze kernwaarden worden in 2012 vastgelegd in de advocatenwet:
Onafhankelijk
Een advocaat is bij het behandelen van een zaak uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn cliënt. De advocaat opereert onafhankelijk van de overheid (dus ook van politie en justitie). Hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.
Partijdig
In juridische geschillen steunt de advocaat zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.
Deskundig
Een advocaat moet natuurlijk verstand hebben van het recht, dus de wet en rechterlijke uitspraken. Daar is hij voor opgeleid. Bovendien moet een advocaat zich jaarlijks laten bijscholen. Hierdoor houdt een advocaat zijn kennis en kunde op niveau.
Integer
Een advocaat moet zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn er dan ook gedragsregels opgesteld in de advocatenwet. Daarin staat onder andere dat hij een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de verwachte kosten.
Vertrouwelijk
Een advocaat zal met niemand anders spreken over de zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende cliënt. Daardoor kan de cliënt samen met zijn raadsman vertrouwelijk spreken over de zaak wat de belangenbehartiging ten goede komt. De advocaat heeft een beroepsgeheim en kan zich beroepen op het verschoningsrecht.